Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 396/GSQL-GQ1 thực hiện văn bản pháp luật liên quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 396/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 396/GSQL-GQ1
V/v: thực hiện văn bản pháp luật liên quan.

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1659/HQHCM-GSQL ngày 06/6/2012, số 1702/HQHCM-GSQL ngày 08/6/2012 và số 1704/HQHCM-GSQL ngày 08/6/2012 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thực hiện Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012, số 25/2012/NĐ-CP ngày 05/4/2012, số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 và số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ: Về nguyên tắc, Nghị định có hiệu lực từ ngày nào thì thực hiện từ ngày đó. Tại các Nghị định nêu trên Chính phủ giao cho Bộ chủ trì liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Nghị định, trong thời gian các Bộ chủ trì chưa ban hành văn bản hướng dẫn thì cơ quan hải quan vẫn căn cứ các văn bản hướng dẫn hiện hành của các Bộ để thực hiện. Việc hướng dẫn Nghị định chậm so với thời gian có hiệu lực thuộc trách nhiệm của Bộ chủ trì.

2. Về thực hiện Luật an toàn thực phẩm: Đối với sản phẩm đông lạnh nhập khẩu: đơn vị thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1152/TTg-KTTH ngày 07/7/2010 và văn bản hướng dẫn của các Bộ, Tổng cục Hải quan. Về thực hiện Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP của Chính phủ, đơn vị thực hiện theo nguyên tắc nêu tại điểm 1 trên đây.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Vũ Ngọc Anh PTCT (để báo cáo);
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 396/GSQL-GQ1 thực hiện văn bản pháp luật liên quan do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.746

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.252.109