Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 396/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 396/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 15/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 396/GSQL-GQ1
V/v thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam
(Khu Công nghiệp Đại An, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

 

Trả lời công văn số 112/KT4-2013 ngày 02/4/2013 của Công ty TNHH SUMIDENSO Việt Nam về việc đăng ký tờ khai hải quan cho lô hàng có nhiều đơn hàng, hóa đơn thương mại, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về việc khai hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính đối với thủ tục hải quan truyền thống và Điều 9 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính đối với thủ tục hải quan điện tử. Theo đó, chỉ quy định việc khai hải quan cho lô hàng chỉ gồm một mặt hàng có nhiều đơn hàng, hóa đơn thương mại. Do vậy, đối với đề nghị của Công ty trong trường hợp lô hàng có nhiều mặt hàng khai trên cùng một tờ khai không phù hợp với quy định dẫn trên.

Tuy nhiên, hiện nay Tổng cục Hải quan đang rà soát, sửa đổi Thông tư số 194/2010/TT-BTC nên với nội dung đề nghị của Công ty nêu tại công văn số 112/KT4-2013, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) đã ghi nhận và sửa đổi quy định tại Thông tư mới thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC (dự kiến có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/7/2013)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 396/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.752

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215