Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3957/TCHQ-GSQL về việc địa điểm đăng ký hợp đồng gia công đối với đặt gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3957/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3957/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm đăng ký hợp đồng gia công đối với đặt gia công ở nước ngoài

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh 

Trả lời công văn số 947/HQQN-NV ngày 19/6/2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh về địa điểm đăng ký hợp đồng gia công đối với đặt gia công ở nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan thống nhất với ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh tại công văn số 947/HQQN-NV dẫn trên. Theo đó, đối với trường hợp đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài, doanh nghiệp được lựa chọn một Chi cục Hải quan thuận tiện để đăng ký thực hiện hợp đồng gia công. Tuy nhiên, doanh nghiệp lựa chọn đăng ký thực hiện hợp đồng gia công tại Chi cục Hải quan nào thì phải thực hiện toàn bộ hợp đồng tại Chi cục Hải quan đó (từ đăng ký hợp đồng gia công; đăng ký tờ khai nhập khẩu, xuất khẩu; thanh khoản hợp đồng gia công).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh biết, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3957/TCHQ-GSQL về việc địa điểm đăng ký hợp đồng gia công đối với đặt gia công ở nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


963

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49