Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3955/TCHQ-GSQL về việc thực hiện Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3955/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3955/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện TT số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

Trả lời công văn số 308/HQQNg-NV ngày 08/6/2009 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thống nhất thực hiện như sau:

1) Về đăng ký tờ khai hải quan:

a) Theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính thì Tổng Công ty dầu Việt Nam khi xuất bán dầu thô khai thác từ mỏ Bạch Hổ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiện thủ tục đăng ký tờ khai hàng xuất khẩu như đối với dầu thô thực tế xuất khẩu. Theo đó, Tổng Công ty dầu Việt Nam thực hiện thủ tục xuất khẩu dầu thô tại Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu.

Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hướng dẫn Tổng Công ty dầu Việt Nam xuất trình toàn bộ chứng từ khi xuất bán dầu thô khai thác từ mỏ Bạch Hổ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất và căn cứ khoản 1, Điều 11, chương I, Phần II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính để hướng dẫn Tổng Công ty dầu Việt Nam nộp hồ sơ hải quan, đăng ký tờ khai xuất khẩu theo quy định hiện hành.

b) Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính thì Nhà máy lọc dầu Dung Quất khi nhận dầu thô từ Tổng Công ty dầu Việt Nam thực hiện thủ tục đăng ký tờ khai nhập khẩu, tính thuế và thực hiện nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT như đối với hàng nhập khẩu. Theo đó, Nhà máy lọc dầu Dung Quất thực hiện thủ tục nhập khẩu dầu thô tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn Nhà máy lọc dầu Dung Quất xuất trình toàn bộ chứng từ khi nhận dầu thô từ Tổng Cty dầu Việt Nam và căn cứ khoản 2, Điều 11, chương I, Phần II Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính để hướng dẫn Nhà máy lọc dầu Dung Quất nộp hồ sơ hải quan, đăng ký tờ khai nhập khẩu, tính thuế và thực hiện nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT như đối với hàng hóa nhập khẩu thương mại.

2) Về xác định trị giá tính thuế:

Đối với hàng hóa khi đăng ký tờ khai làm thủ tục nhập khẩu hay xuất khẩu đều phải thực hiện kiểm tra, xác định trị giá tính thuế theo đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; theo đó, các khoản phải cộng hoặc phải trừ cũng thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi và Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo trên. Quá trình thực hiện có vướng mắc phát sinh, vượt thẩm quyền giải quyết đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời Tổng cục Hải quan (qua Vụ Giám sát quản lý) để có chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
+ Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
+ Vụ CS thuế; Vụ Pháp chế (để phối hợp);
- Cục HQ các tỉnh, TP (để phối hợp);
- Vụ KTTT; Vụ Pháp chế; Cục KTSTQ; Cục ĐTCBL; Cục CNTT-TKHQ;
- Website hải quan;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3955/TCHQ-GSQL ngày 06/07/2009 về việc thực hiện Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.348

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server251