Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3952/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải thể của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất đồ dùng trường học

Số hiệu: 3952/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3952/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế    

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố

Để có cơ sở xác nhận nợ thuế phục vụ việc giải thể giải thể của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất đồ dùng trường học (MST: 0101700470), Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo tình hình nợ thuế trong hạn, quá hạn, nợ thuế quá hạn bị cưỡng chế, nợ phạt tại thời điểm ngày 25/8/2006 của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất đồ dùng trường học.

Kể từ ngày 25/8/2006, đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không làm thủ tục xuất nhập khẩu cho Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất đồ dùng trường học.

Báo cáo gửi về Vụ Kiểm tra thu thuế xuất nhập khẩu theo số FAX: 04-8.723.856 trước ngày 04 tháng 09 năm 2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3952/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc giải thể của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất đồ dùng trường học

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.989

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251