Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3952/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 3952/NHNN-QLNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Người ký: Đào Xuân Tuấn
Ngày ban hành: 28/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3952/NHNN-QLNH
V/v nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina

Trả lời công văn số 20190502/SSC-CV ngày 22/5/2019 của Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina về việc nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất ra sản phẩm chip điện tử phát sáng WICOP theo mô tả của công ty tại công văn 20190502/SSC-CV nói trên được thực hiện theo quy định của pháp luật liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất linh kiện điện tử.

2. Định kỳ hàng tháng (vào ngày mùng 10 của tháng tiếp theo), Công ty TNHH Seoul Seminconductor Vina phải gửi cho NHNN (Vụ Quản lý ngoại hối) báo cáo kèm tờ khai Hải quan của tháng liền kề trước đấy về: (i) tình hình nhập khẩu và sử dụng vàng trong khay phục vụ việc sản xuất chip điện tử; (ii) tình hình xuất khẩu chip điện tử. Trường hợp Công ty không gửi báo cáo, NHNN sẽ có văn bản phối hợp với Cơ quan Hải quan xử lý về vn đnhập khu vàng trong khay của Công ty.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Công ty TNHH Seoul Semiconductor Vina biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTĐ Ng
uyễn Thị Hồng (để b/c);
- Tổng Cục Hải quan (đ
p/h);
- Lưu: VP, QLNH6.

TL.THỐNG ĐỐC
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3952/NHNN-QLNH năm 2019 về nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.198
DMCA.com Protection Status

IP: 34.236.190.216