Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3949/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3949/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi:  Cục hải quan Lạng Sơn

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 823/HQLS-NV ngày 15/8/2006 của Cục Hải quan Lạng Sơn về việc báo cáo số liệu xe ôtô. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo Điểm 5 Mục IV công văn số 1578/TCHQ-GSQL ngày 14/4/2006 của Tổng cục Hải quan quy định rõ: (Đối với các lô hàng luồng xanh: Bộ phận tiếp nhận được nhập dữ liệu khai báo và xác định giá cho hàng hóa ngay tại thời Điểm đăng ký tờ khai. Trường hợp có sự Điều chỉnh giá tại bộ phận sau Thông quan thì dùng chức năng Điều chỉnh giá kết quả xác định giá để cập nhập dữ liệu).

Do vậy, việc báo cáo của Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị tại công văn số 823/HQLS-NV ngày 15/8/2006 về việc cập nhật dữ liệu vào hệ thống giá GTT22 mặt hàng xe ôtô Lifan 5 chỗ ngồi tại tờ khai số 01/NK/DT ngày 24/5/2006 là không chính xác.

Yêu cầu Cục Hải quan Lạng Sơn xem xét, tổ chức rút kinh nghiệm trong đơn vị, tuyệt đối không được để tình trạng như trên tiếp tục tái diễn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3949/TCHQ-KTTT ngày 28/08/2006 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo số liệu xe ôtô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.240.72
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!