Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3948/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Số hiệu: 3948/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3948/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:  Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 23/2006NV ngày 01/8/2006 của Công ty Thép Nam Việt về ân hạn thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Sau khi nhận được công văn số 2767/HQTP-NV ngày 21/8/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh việc xác nhận các tờ khai không từng nợ thuế quá 90 ngày, trong đó có tờ khai 343/NKD/KV3 (loại hình nhập kinh doanh) ngày 09/9/2004 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn khu vực III của Công ty Thép Nam Việt, Tổng cục Hải quan đã kiểm tra và thấy trên hệ thống QLRR tờ khai 343 lại có loại hình tạm nhập tái xuất (NTA01).

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra và xác nhận lại số nợ thuế của tờ khai này theo đúng loại hình và gửi xác nhận về Tổng cục Hải quan theo hướng dẫn của công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 để Tổng cục sử dụng chức năng "giải tỏa nợ thuế theo tờ khai" trên hệ thống QLRR để loại tờ khai trên ra khỏi danh sách "đã từng nợ thuế quá 90 ngày".

Như vậy, ngoài tiêu chí doanh nghiệp không từng nợ thuế quá hạn 90 ngày và đáp ứng các tiêu chí tại Điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, đồng thời Công ty không nợ thuế quá hạn, nợ phạt tại thời Điểm đăng ký làm thủ tục Hải quan thì Công ty Thép Nam Việt được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Thép Nam Việt;
(67 Xuân Hồng – Q. Tân Bình – TPHCM)
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3948/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131

DMCA.com Protection Status
IP: 18.215.62.41