Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3942/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 28/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3942/TCHQ-KTTT
V/v: không thu thuế hàng NK xuất vào khu chế xuất.

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật
(18 Hàng Điếu – Hoàn Kiếm – Hà Nội)
- Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 09/CKVN-HQ ngày 15.9.2005 của Công ty TNHH cơ khí Việt Nhật về việc đề nghị không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để xuất vào khu chế xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Nghị định số 54/CP ngày 28.8.1993 của Chính phủ; Nghị định số 36/CP ngày 24.4.1997 của Chính phủ, Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính; thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp chế xuất được coi là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, phải thực hiện các quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá và phải khai báo và làm thủ tục hải quan. Đồng thời theo quy định tại Điểm 1.9, Mục I, phần E, Thông tư số 87/2004/TT-BTC thì Hàng hóa nhập khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc tái xuất trả chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ 3 thì được xét hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu. Thẩm quyền giải quyết không thu thuế là Cục Hải quan địa phương nơi hàng hóa xuất nhập khẩu.

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hà Nội kiểm tra: nếu hàng nhập khẩu và đã thực sự tái xuất cho doanh nghiệp chế xuất thì căn cứ vào bộ hồ sơ hàng nhập khẩu sau đó tái xuất khẩu vào khu chế xuất của Công ty TNHH cơ khí Việt Nhật để xét không thu thuế. Nếu hồ sơ của các lô hàng đáp ứng được các điều kiện và có đủ thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn tại Điểm 1.9, Mục I, phần E, Thông tư số 87/2004/TT-BTC thì tiến hành thủ tục không thu thuế nhập khẩu cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện để xét không thu thuế thì phải có công văn trả lời cho doanh nghiệp biết theo đúng các quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật, Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3942/TCHQ-KTTT ngày 28/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị không thu thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để xuất vào khu chế xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.542

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!