Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3939/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3939/TCHQ-KTTT
Về việc thuế đối với ôtô thay đổi mục đính sử dụng

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 2586/HQHP-PNV ngày 25/5/2009 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về xử lý thuế nhập khẩu đối với trường hợp 02 xe ôtô của Công ty TNHH Vận tải biển Baican (BASCO) được miễn thuế nhập khẩu nay đề nghị được tiêu huỷ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Việc xử lý thuế nhập khẩu đối với hàng hoá đã được miễn thuế, xét miễn thuế theo qui định, nhưng sau đó hàng hoá sử dụng vào mục đích khác với mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế đã được hướng dẫn tại mục I, mục II Phần H Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan TP. Hải Phòng căn cứ hướng dẫn này để thực hiện.

2- Trường hợp của Công ty TNHH Vận tải biển Baican đã được miễn thuế nhập khẩu 02 xe ôtô nay không sử dụng đem tiêu hủy thì phải nộp thuế nhập khẩu theo đúng qui định tại Thông tư số 59/2007/TT-BTC; nếu trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị đơn vị gửi toàn bộ hồ sơ để Tổng cục Hải quan có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3939/TCHQ-KTTT ngày 03/07/2009 về việc thuế đối với ôtô thay đổi mục đính sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.181

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!