Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3937/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin xóa nợ thuế và tạm giải tỏa cưỡng chế nợ thuế đối với khoản nợ thuế truy thu

Số hiệu: 3937/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3937/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

-Cục hải quan tỉnh Bình Định
-Công ty SX-XNK  công nghiệp Phú Yên
 (số 04 Lê Lợi -TP. Tuy Hòa - tỉnh Phú Yên)

 Phúc đáp công văn số 127/SX-XNK ngày 07/08/2006 của Công ty SX-XNK Công nghiệp Phú Yên về việc xin xóa nợ thuế và tạm giải tỏa cưỡng chế nợ thuế đối với Khoản nợ thuế truy thu về giá 29.767.000 đồng của 01 chiếc xe tải hiệu VW MAN của Đức sản xuất năm 1991 thuộc tờ khai 40/NKD ngày 12/03/1996 tại Chi cục Hải quan Phú Yên – Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Tiết b Khoản 2 Điều 63 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi Tiết một số Điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan.

Trong thời gian chờ xem xét đề nghị xóa nợ thuế của tờ khai trên cho Công ty, để tránh ách tắc trong hoạt động xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đồng ý tạm giải tỏa cưỡng chế số nợ thuế truy thu nói trên của Công ty đến 31/10/2006 với các Điều kiện sau:

- Công ty không có nợ thuế cưỡng chế của các lô hàng khác.

- Các lô hàng mới phát sinh phải đủ Điều kiện xuất nhập khẩu.

- Công ty nộp thuế của các lô hàng mới phát sinh theo luật định.

- Công ty phải có cam kết bằng văn bản thực hiện Quyết định cuối cùng của Bộ trưởng Bộ Tài chính về số nợ thuế truy thu nói trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty SX-XNK Công nghiệp Phú Yên biết và liên hệ với Cục Hải quan tỉnh Bình Định, Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết cụ thể./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3937/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin xóa nợ thuế và tạm giải tỏa cưỡng chế nợ thuế đối với khoản nợ thuế truy thu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.202
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.226.37