Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3935/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng “Máy tách ép chất thải chăn nuôi” do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3935/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 13/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3935/TCHQ-TNXK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 747/HQHP-TXNK ngày 16/01/2019, số 8731/HQHP-TXNK ngày 02/07/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng liên quan đến phân loại mặt hàng “Máy tách ép chất thải chăn nuôi”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Trên cơ sở công văn số 999/CB-CĐ ngày 18/10/2016 của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và Nghề muối (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), mặt hàng là “Máy tách ép chất thải chăn nuôi nhằm tách nước, ép phân trong chăn nuôi lợn/heo, bò, gia cầm là máy móc thiết bị chuyên dùng phục vụ sản xuất nông nghiệp”.

Mặt hàng “Máy tách ép chất thải chăn nuôi” theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 8731/HQHP-TXNK nêu trên hoạt động theo nguyên tắc máy ép dạng trục vít để giúp tách được chất rắn và chất lỏng riêng. Chất thải được bơm lên máy ép tách phân, khi tới màng lọc, phần nước sẽ chảy qua và đi vào túi biogas còn phần vật chất khô (phân) thì trượt xuống và được ép nát bằng một mô tơ giảm tốc (4Kw). Mô tơ này có thể điều chnh để ép phân theo những ẩm độ khác nhau. Phân rắn sau tách có độ ẩm từ 60-70%, phù hợp với việc ủ làm phân bón hữu cơ cho cây trng. Nước sau khi tách được đưa sang hầm biogas để xử lý tiếp. Sau đó nước từ biogas được đưa sang hệ thống xử lý nước thải theo quy chuẩn.

2. Đặc điểm “Máy tách ép chất thải chăn nuôi” nêu trên phù hợp phân loại thuộc nhóm 84.36 Các loại máy khác dùng trong nông nghiệp, làm vườn, lâm nghiệp, chăn nuôi gia cầm hoặc nuôi ong, k c máy ươm hạt ging lp thiết bị cơ khí hoặc thiết bị nhiệt; máy ấp trứng gia cầm và thiết bị sưởi ấm gia cầm mới nở”, phân nhóm 8436.80 “- Máy khác”, phân nhóm “- - Hoạt động bằng điện”, mã số 8436.80.11 - - - Dùng trong nông nghiệp hoặc làm vườn”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c)
;
- Cục Kiểm định Hải quan (để phối hợp);
- Các Cục HQ tỉnh,Thành phố (để t/hiện);
- Lưu: VT, TXNK (My - 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3935/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa mặt hàng “Máy tách ép chất thải chăn nuôi” do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


622

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.81.29.254