Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3921/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu miễn thuế xe ôtô

Số hiệu: 3921/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 25/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3921/TCHQ-GSQL
V/v: Nhập khẩu miễn thuế xe ôtô

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Vụ kinh tế đối ngoại - Bộ kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp công văn số 6079/BKH-KTĐN ngày 17/08/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến về đề nghị của Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam tại công văn số 354/UB ngày 09/08/2006 đề nghị Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Dự án Quản lý Vùng đầu nguồn là Dự án hợp tác giữa Ủy hội Sông Mê Công (MRC) và Cơ quan Hợp tác kỹ thuật Đức (GTZ), có Văn phòng đặt tại Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đăk Lăk được nhập khẩu miễn thuế 01 xe ôtô, Tổng cục Hải quan – Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại khoản b, Điều 5 của Hiệp định hoạt động của Ủy hội Sông Mê Công ký ngày 26/04/2000 tại Phnôm Pênh (Hiệp định này đã được Chính phủ Việt Nam xác nhận và chấp nhận thực hiện Hiệp định và mọi điều khoản nêu tại Hiệp định), quy định: Tài sản của Ủy hội Sông Mê Công quốc tế sẽ được miễn thuế hải quan đối với hàng xuất và nhập khẩu cho các vật phẩm được Ủy hội Sông Mê Công quốc tế nhập hoặc xuất để sử dụng chính thức…; không xác định phương tiện vận tải có trong các vật phẩm hay không?

Như vậy, việc Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam đề nghị cho phép Dự án Quản lý bền vững đầu nguồn được nhập miễn thuế xe ôtô là không đủ cơ sở, căn cứ pháp lý để trình Thủ tướng xem xét, quyết định. Vì qua nghiên cứu hồ sơ hiện có thì không có văn bản nào thể hiện chiếc xe ôtô là tài sản của Ủy hội Sông Mê Công.

Tổng cục Hải quan xin chuyển ý kiến tham gia nêu trên để Quý Vụ tham khảo./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UB sông Mê Công VN
(Đ/c: 23 Hàng Tre – Hà Nội);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3921/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu miễn thuế xe ôtô

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.030

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.243.36