Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hiệu chỉnh thông tin nợ thuế

Số hiệu: 392/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 392/TCHQ-KTTT
V/v: hiệu chỉnh thông tin nợ thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi:  

Công ty TNHH khai khoáng Bắc Kạn
(Phường Đức Xuân - Thị xã Bắc Kạn - Tỉnh Bắc Kạn)

 

Trả lời công văn số 01 KK/TCKT ngày 04/01/2007 của Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn về việc Cục Hải quan Hải Phòng thông tin không đúng về số nợ đọng thuế tờ khai nhập khẩu số 626 NK/KD/HD ngày 04/05/2006, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu mạng QLRR tại Tổng cục Hải quan ngày 09/01/2007 thì hiện nay Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn không được ân hạn thuế do doanh nghiệp đã từng nợ thuế quá hạn 90 ngày tại Chi cục HQ Hải Dương (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) của các tờ khai: 626/NKD ngày 03/5/2006, 992/NKD ngày 30/05/2006.

Theo xác nhận của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tại công văn số 58/HQHP-PNV ngày 03/01/2007 gửi kèm công văn giải trình số 172/KK/TCKT ngày 02/12/2006 của Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn và các chứng từ kèm theo thì 02 tờ khai nêu trên nộp thuế đúng thời hạn (giấy nộp tiền số: 0006005 ngày 10/05/2006 và 0049452 ngày 15/06/2006), nhưng do sơ xuất Công ty đã nộp nhầm tiền thuế vào tài khoản của Chi cục thuế huyện Bạch Thông tại Kho bạc Nhà nước huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Kạn.Vì vậy, đến ngày 18/12/2006 Kho bạc Nhà nước huyện Bạch Thông mới chuyển trả số tiền thuế nộp nhầm của 02 tờ khai nhập khẩu trên vào tài khoản của Chi cục Hải quan Hải Dương theo lệnh chuyển tiền số 064707310310000052.

Trên cơ sở xác nhận của Cục Hải quan Hải Phòng và các chứng từ kèm theo, Tổng cục Hải quan đã hiệu chỉnh số liệu trên hệ thống QLRR đối với 02 tờ khai: 626/NKD ngày 03/5/2006, 992/NKD ngày 30/5/2006 cho Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn. Hiện tại, tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 15/01/2007 thì doanh nghiệp không còn nợ thuế và đã được phân loại chấp hành tốt pháp luật về thuế, được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Khai khoáng Bắc Kạn, biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 392/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hiệu chỉnh thông tin nợ thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.121
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6