Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 391/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giải tỏa cưỡng chế

Số hiệu: 391/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 17/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 391/TCHQ-KTTT
V/v: Giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

 

- Công ty điện máy và kỹ thuật công nghệ
(124 Nguyễn Chí Thanh – Đà Nẵng)
- Cục hải quan các tỉnh, thành phố

 

Trả lời công văn số 02 ngày 4/1/2007 của công ty Điện máy và kỹ thuật công nghệ về việc xin giải tỏa cưỡng chế. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Công ty Điện máy và kỹ thuật công nghệ đang có nợ thuế truy thu 04 chiếc xe ô tô Honda Accord thuộc tờ khai Hải quan số 08/94 ngày 26/1/1994 tại Cục Hải quan Quảng Trị số tiền 501.963.000 đồng. Trường hợp này, Tổng cục Hải quan đang đề nghị Cục Hải quan Quảng Trị bổ sung hồ sơ để trình Bộ Tài chính xem xét xử lý xóa nợ theo Thông tư số 06/1999/TTLT-TCHQ ngày 15/1/1999.

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 63 – Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục Hải quan, kiểm tra, giám sát Hải quan.

Trong thời gian chờ xem xét giải quyết, để tạo điều kiện cho hoạt động XNK của Công ty; Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét cho Công ty Điện máy và kỹ thuật công nghệ được làm thủ tục XNK hàng hóa đến hết ngày 31/3/2007 và được áp dụng thời hạn nộp thuế theo quy định với điều kiện:

- Công ty phải có cam kết với Cục Hải quan Quảng Trị chấp hành quyết định xử lý cuối cùng về số nợ thuế truy thu của Bộ Tài chính.

- Ngoài số nợ thuế truy thu nêu trên, Công ty không có nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng khác và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điểm 2.1 Phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Điện máy và kỹ thuật công nghệ biết và liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được giải quyết cụ thể.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 391/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.191
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150