Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3905/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3905/TCHQ-KTTT
V/v: tính thuế NK mặt hàng hạt xỉ đồng.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trên cơ sở báo cáo của Cục Điều tra chống buôn lậu về việc thu thuế nhập khẩu mặt hàng hạt xỉ đồng chưa đúng (áp sai mã số dẫn đến thất thu thuế) tại một số hải quan địa phương; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 25/12/2003, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6620/TCHQ-GSQL hướng dẫn phân loại mặt hàng hạt xỉ đồng. Do đó để đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế nhập khẩu đối với mặt hàng hạt xỉ đồng của các doanh nghiệp nhập khẩu và đảm bảo sự thống nhất trong toàn ngành về việc áp mã số thuế suất thuế nhập khẩu mặt hàng này; Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện phân loại mặt hàng xỉ đồng có tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan từ ngày 25/12/2003 đúng với nội dung công văn số 6620/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2003 của Tổng cục Hải quan.

Đối với các tờ khai hàng nhập khẩu từ ngày 25/12/2003 trở về trước, yêu cầu hải quan các địa phương thống kê rà soát việc phân loại, trường hợp nếu không phân loại đúng như đã hướng dẫn thì phân tích rõ nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý báo cáo Tổng cục trước ngày 30/10/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3905/TCHQ-KTTT ngày 26/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thu thuế nhập khẩu mặt hàng hạt xỉ đồng chưa đúng (áp sai mã số dẫn đến thất thu thuế) tại một số hải quan địa phương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.428

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!