Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3904/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 3904/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý truy thu thuế mặt hàng Brifisol 512 New

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi  Cục hải quan tỉnh Cần Thơ

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 813/HQCT-NV ngày 12/8/2005 của Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ báo cáo về việc xử lý thuế đối với các lô hàng nhập khẩu mặt hàng Brifisol 512 New, Tổng cục Hải quan có ý kiến về vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư 32/2002/TT-BTC ngày 10/4/2002 và công văn số 3142TC/TCHQ ngày 18/3/2005 của Bộ Tài chính; thì:

Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu bị truy thu tiền thuế do nguyên nhân khách quan như chính sách thay đổi, do văn bản hướng dẫn thực hiện không rõ ràng, không đầy đủ, làm ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp được xóa nợ tiền thuế bị truy thu. VIệc xử lý xóa nợ do nguyên nhân trên sẽ xem xét xử lý cho từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp Công ty nhập khẩu mặt hàng Brifisol 512 New, đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ kiểm tra cụ thể hồ sơ và xác định nguyên nhân dẫn đến việc truy thu số tiền thuế đối với các lô hàng của Công ty, hướng dẫn doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị xóa nợ thuế, trên cơ sở đó kiểm tra, đối chiếu các điều kiện và thực hiện trình tự xử lý theo quy định tại công văn số 3023/TCHQ-KTTT ngày 30/6/2004 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Cần Thơ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Vụ KTTT

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3904/TCHQ-KTTT ngày 26/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với các lô hàng nhập khẩu mặt hàng Brifisol 512 New

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.685

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!