Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3872/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng hóa tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3872/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 12/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 3872/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng hóa tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Thái Sơn
(lô 2. 10B Khu công nghiệp Trà Nóc II, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP. Cần Thơ)

 

Trả lời công văn số 11/08/TS-CV ngày 31/7/2008 của Công ty TNHH Thái Sơn về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng hóa tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11; Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005; Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006; Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/2/2003 của Chính phủ; Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính, thì:

1. Thuế nhập khẩu:

Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định quy định tại Danh mục A hoặc B Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa quy định tại điểm 1.6.1 đến 1.6.5 Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

2. Thuế giá trị gia tăng:

Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại khoản 4, Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/2/2003 của Chính phủ; điểm 1.4, Mục I, Phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính.

Thủ tục hồ sơ miễn thuế quy định tại điểm 2, Mục I, Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Thái Sơn được biết và liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục cho hàng hóa nhập khẩu để được hướng dẫn và xử lý cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3872/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng hàng hóa tạo tài sản cố định dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.385

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.121.230