Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3868/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thời hạn hàng xuất khẩu sau tái nhập để sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3868/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 01/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3868/TCHQ-KTTT
V/v trả lời vướng mắc .

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội  

Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin kính chào Đại sứ quán Nhật Bản.

Trả lời công hàm số J.F: 289/2009 ngày 15/6/2009 của Đại sứ quán Nhật Bản về vướng mắc thời hạn hàng xuất khẩu sau tái nhập để sửa chữa của Công ty Brother Industries Việt Nam; việc đơn giản hóa việc kiểm tra đối với hàng miễn thuế và tổ chức hội thảo cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc hàng xuất khẩu sau tái nhập để sửa chữa của Công ty Brother Industries Việt Nam:

Về thời hạn để sửa chữa, tái chế hàng đã xuất khẩu nhưng bị trả lại đã được quy định tại điểm c khoản 4 Điều 51 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính, đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản hướng dẫn Công ty Brother Industries Việt Nam thực hiện theo đúng quy định.

2. Về việc đơn giản hóa việc kiểm tra đối với hàng miễn thuế và tổ chức hội thảo cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:

- Về việc đơn giản hóa thủ tục kiểm tra đối với hàng miễn thuế: Việc kiểm tra hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (bao gồm cả hàng nhập khẩu miễn thuế) được áp dụng thống nhất cho tất cả các doanh nghiệp làm thủ tục XNK và dựa trên việc đánh giá quá trình chấp hành pháp luật về hải quan của người khai hải quan và hệ thống quản lý rủi ro được áp dụng thống nhất trong ngành hải quan. Hàng miễn thuế cũng phải tuân thủ đúng các quy định về kiểm tra hàng hóa nêu trên.

- Về đề nghị tổ chức hội thảo cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài:

Để việc tổ chức hội thảo có hiệu quả, Tổng cục Hải quan đề nghị Đại sứ quán Nhật Bản căn cứ vào nhu cầu của các doanh nghiệp Nhật Bản xây dựng nội dung, chương trình, tổng hợp các vướng mắc và dự kiến thời gian tổ chức hội thảo, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức hội thảo theo đề nghị của Đại sứ quán Nhật bản.

Xin trân trọng kính chào!

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3868/TCHQ-KTTT về việc vướng mắc thời hạn hàng xuất khẩu sau tái nhập để sửa chữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


979

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32