Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3866/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3866/TCHQ-GSQL
V/v:xử lý truy thu thuế và phụ thu
đối với xe ôtô nhập khẩu trái quy định

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2005

Kính gửi Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 4460/HQHP-KSHQ ngày 08.9.2005 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc truy thu thuế, xử phạt và thu phụ thu đối với xe ôtô nhập khẩu trái quy định, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 3, Điều 11 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31.12.2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, chế độ kiểm tra, giám sát hải quan thì “hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc diện có thuế được thông quan sau khi người khai hải quan đã nộp thuế”. Căn cứ bộ hồ sơ thuộc Tờ khai hải quan số 2694/NK/KD/KV3 ngày 12.4.2002 gửi kèm công văn 4460/HQHP-KSHQ thì lô hàng 04 xe ôtô nhập khẩu theo TỜ khai hải quan số 2694/NK/KD/KV3 ngày 12.4.2002 đã được thông quan theo quy định, không thuộc đối tượng bị xử lý tịch thu theo quy định tại điểm 3, mục I Thông tư 34/2004/TT-BTC ngày 19.4.2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, GQ (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3866/TCHQ-GSQL ngày 21/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế, xử phạt và thu phụ thu đối với xe ôtô nhập khẩu trái quy định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.497

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!