Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3832/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Nhựa Polyol Blend trộn lẫn HCFC do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3832/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 11/06/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3832/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng Nhựa Polyol Blend trộn lẫn HCFC

Hà Nội, ngày 11 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Liên quan đến việc phân loại 02 mặt hàng có tên khai báo “Polyol Blend Sanex RG 4000” và “Polyol Blend Sanex RG 3051” do Công ty TNHH Sanex Marketing Việt Nam nhập khẩu tại tờ khai hải quan số 102033089910/A41 ngày 29/5/2018, đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý Hàng đầu tư - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ kết quả phân tích tại Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa số 1157/TB-KĐ3 ngày 20/6/2018 của Chi cục Kiểm định hải quan 3;

Trên cơ sở tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 34.02 và nhóm 38.24:

Hai mặt hàng “Polyol Blend Sanex RG 4000” và “Polyol Blend Sanex RG 3051” có bản chất là hỗn hợp hóa chất chính gồm hợp chất polyol đã trộn sẵn với HCFC, dung dịch 0.5% trong nước làm giảm sức căng bề mặt xuống dưới 45 mN/m, dạng nonionic, chưa đóng gói bán lẻ, dạng lỏng, được phân loại như sau:

- Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích mà ở đó đặc tính hoạt động bề mặt là công dụng chính (ví dụ mặt hàng dùng để sản xuất, chất tẩy rửa, chất phân tán, nhũ hóa, chế phẩm làm sạch ...) thì phù hợp phân loại vào phân nhóm 3402.90;

- Trường hợp mặt hàng được sử dụng với mục đích không liên quan đến chức năng hoạt động bề mặt hoặc chức năng hoạt động bề mặt chỉ là phụ hoặc không được yêu cầu so với công dụng chính của hàng hóa (ví dụ mặt hàng được sử dụng với vai trò chất tham gia phản ứng với isocyanate, để sản xuất mút xốp (polyurethan foam)), thì bị loại trừ khỏi nhóm 34.02. Khi đó, mặt hàng có chứa HCFC nên phù hợp phân loại vào nhóm 38.24 "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 3824.7x "- Hỗn hợp chứa các dẫn xuất halogen hóa của metan, etan hoặc propan".

2. Về việc kiểm tra thực tế sử dụng hàng hóa:

Để có đủ cơ sở phân loại hai mặt hàng theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu, Tổng cục Hải quan giao Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện kiểm tra thực tế sử dụng mặt hàng tại Công ty theo hướng dẫn nêu trên để xác định mục đích, công dụng của hàng hóa.

Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh gửi báo cáo kết quả kiểm tra về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 30/6/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo để cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KĐHQ;
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3832/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại mặt hàng Nhựa Polyol Blend trộn lẫn HCFC do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


820
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.109.82