Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 383/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Số hiệu: 383/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 03/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 383/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Phúc đáp công văn số 1472/HQCT-NV ngày 15/11/2011 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ phản ánh vướng mắc về việc Thông tư 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 không có quy định về phụ lục hợp đồng và thời điểm điều chỉnh nội dung, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

- Về thời điểm điều chỉnh:

Căn cứ Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 31 Thông tư 222/2009/TT-BTC quy định:

“ Mọi sự thay đổi, bổ sung, điều chỉnh các điều khoản của hợp đồng gia công đều phải được thực hiện trước thời điểm hợp đồng gia công hết hiệu lực và thể hiện bằng các phụ lục đăng ký với cơ quan hải quan trước hoặc cùng thời điểm doanh nghiệp làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu lô hàng đầu tiên theo phụ lục hợp đồng đó. Riêng trị giá nguyên liệu, vật tư nhập khẩu gia công thì chấp nhận trị giá ghi trên hóa đơn thương mại của hồ sơ nhập khẩu, không bắt buộc phải mở phụ lục điều chỉnh.”

- Về nội dung điều chỉnh:

Căn cứ Khoản 4 Điều 32 Thông tư 222/2009/TT-BTC quy định: Sửa đổi, bổ sung hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công.

“ 4.1. Sửa đổi , bổ sung trên cơ sở văn bản thỏa thuận của doanh nghiệp với đối tác thuê gia công:

a. Đối với các thông tin chung của hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công: việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện từ khi đăng ký hợp đồng/phụ lục hợp đồng đến trước thời điểm hết hạn hợp đồng /phụ lục hợp đồng gia công;

b. Đối với các nội dung còn lại của hợp đồng/phụ lục hợp đồng gia công: việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện thông qua các phụ lục hợp đồng trước khi làm thủ tục nhập khẩu hoặc xuất khẩu liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung đó;....”

Như vậy nội dung vướng mắc của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ được quy định cụ thể tại Thông tư 222/2009/TT-BTC. Ban cải cách hiện đại hóa đề nghị Quý đơn vị thực hiện theo đúng nội dung được quy định tại Thông tư 222/2009/TT-BTC .

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT(để p/h)
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 383/TCHQ-CCHĐH vướng mắc khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.391

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149