Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3825/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3825/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế nhập khẩu sản phẩm hoàn chỉnh để gia công SXXK

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2870/HQTP-NV ngày 05/9/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xét không thu thuế đối với hàng hư hỏng, đổ vỡ; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, thì Công ty cổ phần nhựa Đô Thành nhập khẩu ly đựng cà phê bằng gốm để sản xuất, lắp ráp bình lọc cà phê, sau đó xuất khẩu sản phẩm cho đối tác nước ngoài. Như vậy, việc xử lý thuế đối với trường hợp này được căn cứ theo hướng dẫn tại công văn số 2605 TC/TCHQ ngày 07/3/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng chính sách thuế đối với sản phẩm hoàn chỉnh nhập khẩu để gia công sản xuất xuất khẩu (công văn đã gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố).

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào quy định nêu trên để làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa và thủ tục hoàn thuế cho Công ty đúng quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3825/TCHQ-KTTT ngày 20/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xét không thu thuế đối với hàng hư hỏng, đổ vỡ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.602

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!