Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3813/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được hướng dẫn thủ tục thanh lý 01 xe ôtô Peugoet 505, chiếc xe này được nhập khẩu miễn thuế từ năm 1994

Số hiệu: 3813/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3813/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục thanh lý xe ôtô
nhập khẩu miễn thuế
 

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đà Lạt APEX
(Đ/c: 38 Trần Phú – TP. Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng) 

Trả lời công văn số 6071DL ngày 25/07/2006 của Công ty về đề nghị được hướng dẫn thủ tục thanh lý 01 xe ôtô Peugoet 505, chiếc xe này được nhập khẩu miễn thuế từ năm 1994, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Chiếc xe ôtô Peugoet 505 nêu trên, được nhập khẩu miễn thuế theo giấy phép số 552 ngày 13/06/1994 của Bộ Thương mại, do vậy căn cứ quy định tại Điểm 4; phần 1, Thông tư số 01/2005/TT-BTM ngày 06/01/2005 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc thanh lý máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, vật tư nguyên liệu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc chuyển nhượng chiếc xe trên phải được Bộ Thương mại hoặc cơ quan được Bộ Thương mại ủy quyền chấp thuận bằng văn bản.

- Về thủ tục thanh lý xe quy định tại Điểm 1, Mục I, phần G và Điểm 1, Mục VIII, phụ lục 1, Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là hướng dẫn cụ thể về việc xác định trị giá còn lại của xe, nhưng thủ tục hải quan phải tuân thủ theo quy định định. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk để được hướng dẫn thủ tục kê khai truy thu và nộp thuế (nếu có) đối với việc thay đổi Mục đích đã được miễn thuế trước đây.

Về nội dung công văn số 285/TCHQ-GSQL ngày 23/01/2006 của Tổng cục Hải quan là trường hợp cụ thể liên quan đến việc cơ quan nhà nước tổ chức bán đấu giá xe.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Đắk Lắk (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3813/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị được hướng dẫn thủ tục thanh lý 01 xe ôtô Peugoet 505, chiếc xe này được nhập khẩu miễn thuế từ năm 1994

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.219

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.146.112