Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3802/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Công ty phân bón Bình Điền

Số hiệu: 3802/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3802/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 21 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty phân bón bình điền
 (c12/21 QL1 Xã Tân Kiên – Bình Chánh – Tp HCM)
- Cục hải quan tỉnh Lào Cai
- Cục hải quan Tp Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 439/XNK-BĐ ngày 27/7/2006 về việc ân hạn thuế của Công ty phân bón Bình Điền, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR tại Tổng cục Hải quan ngày 18 tháng 8 năm 2006 thì Công ty phân bón Bình Điền không được ân hạn thuế vì Công ty đã từng nợ thuế quá 90 ngày của tờ khai 3929/NKD ngày 13/10/2005 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn khu vực II (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) và tờ khai 1179/NKD ngày 06/5/2005 tại Chi cục Hải quan ga Đường sắt Lào Cai (Cục Hải quan tỉnh Lào Cai).

Qua kiểm tra hồ sơ của Công ty thì cả 2 tờ khai trên đều không nợ thuế quá hạn 90 ngày. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếu chứng từ gốc đã nộp thuế của các tờ khai này. Nếu đúng Công ty không nợ thuế quá 90 ngày thì có xác nhận gửi về Tổng cục theo hướng dẫn tại công văn số 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 để Tổng cục sử dụng chức năng "giải tỏa nợ thuế theo tờ khai" trên hệ thống QLRR để loại 02 tờ khai trên ra khỏi danh sách "đã từng nợ thuế quá 90 ngày".

Như vậy, ngoài tiêu chí doanh nghiệp không từng nợ thuế quá 90 ngày và đáp ứng các tiêu chí tại Điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005, đồng thời Công ty không nợ thuế, nợ phạt quá hạn tại thời Điểm đăng ký làm thủ tục Hải quan thì Công ty phân bón Bình Điền được ân hạn thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty phân bón Bình Điền, Cục Hải quan tỉnh Lào Cai và Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3802/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Công ty phân bón Bình Điền

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.113
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213