Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3792/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận của Hải quan trên tờ khai hàng quá cảnh

Số hiệu: 3792/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 18/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3792/TCHQ-GSQL
V/v: xác nhận của Hải quan
trên tờ khai hàng quá cảnh

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 473/HQQT-NV ngày 24/07/2006 của Cục Hải quan Quảng Trị về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan chỉ đạo như sau:

1) Tại cửa khẩu nơi hàng hóa nhập cảnh:

- Công chức hải quan tiếp nhận hồ sơ hải quan, trường hợp hồ sơ có Tờ khai hàng quá cảnh (HQ/2002-QC) có trách nhiệm thực hiện đăng ký Tờ khai theo quy định và đóng dấu công chức vào ô "Cán bộ đăng ký" của Tờ khai.

- Công chức hải quan tiếp nhập Tờ khai hàng quá cảnh hoặc bản kê khai hàng hóa quá cảnh, sau khi kết thúc các nhiệm vụ theo quy định đối với hàng hóa nhập cảnh thì xác nhận, đóng dấu công chức và dấu "Đã làm thủ tục hải quan" vào ô 17 của Tờ khai hoặc vào bản kê khai hàng hóa quá cảnh. Công chức này tiếp tục có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo quy định khi hàng quá cảnh xuất, sau khi kết thúc thủ tục thì xác nhận và đóng dấu công chức vào ô 25 của Tờ khai.

2) Tại cửa khẩu nơi hàng hóa xuất cảnh:

Công chức hải quan tiếp nhận Tờ khai hàng quá cảnh hoặc bản kê khai hàng hóa quá cảnh, ngoài trách nhiệm phải thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, sau khi kết thúc thủ tục thì xác nhận, đóng dấu công chức vào ô 26 của Tờ khai hoặc vào bản kê khai hàng hóa quá cảnh.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Quảng Trị biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3792/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác nhận của Hải quan trên tờ khai hàng quá cảnh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196