Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3786/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 26/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3786/TCT-ĐTNN
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi :

Công ty liên doanh Nam Liên
(Khu Cồn Vịt, Phường Hạ Long, Tp Nam Định)
 

Tổng Cục Thuế Nhận Được Kiến Nghị Của Công ty Liên doanh Nam Liên nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, nội dung như sau:

Câu hỏi:

1. Doanh nghiệp cùng với đối tác nước ngoài thành lập xưởng sản xuất theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Ba năm liền xưởng có kết quả sản xuất kinh doanh lỗ. Vậy, hàng năm có chia lỗ cho các đối tác đầu tư không? Nếu chia lỗ thì kế toán xưởng hợp doanh ghi thế nào? Kế toán doanh nghiệp đầu tư ghi thế nào?

Nếu hàng năm không chia lỗ, cứ để dồn tích lỗ cho tới khi thanh lý xưởng hợp doanh, thì sự phản ánh kế toán của xưởng hợp doanh và của doanh nghiệp đầu tư có phản ánh đúng tình trạng tài chính? Cách hạch toán lỗ?

2. Doanh nghiệp 3 năm liền có lãi phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm thứ tư do đầu tư mới nên chi phí rất lớn mà thu bán sản phẩm mới rất ít, chủ yếu thăm dò thị trường nên lỗ. Hỏi trường hợp dây chuyền cũ vẫn lãi, dây chuyền mới lỗ, tổng hợp cả doanh nghiệp lỗ thi doanh nghiệp có phải nộp thuế TNDN ở năm thứ tư không?

3. Nếu nhà đầu tư nước ngoài để lại tiền lãi tái đầu tư ở Việt Nam, thì được ưu đãi như thế nào? Thủ tục để được ưu đãi?

Trả lời:

1. Căn cứ qui định tại Luật thuế TNDN và các qui định về hạch toán kế toán hiện hành, trường hợp Công ty Liên doanh Nam Liên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh để thành lập xưởng sản xuất và không thành lập pháp nhân mới, nếu phát sinh thu nhập thì hàng năm các bên hợp doanh được phân chia hoặc sử dụng theo thỏa thuận tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh. Trường hợp trong quá trình kinh doanh hàng năm hoặc khi kết thúc hợp đồng kinh doanh mà phát sinh lỗ thì số lỗ được chia cho các bên theo phương thức phân chia lợi nhuận đã ghi trong hợp đồng.

Số lãi hoặc lỗ được chia từ Hợp đồng hợp tác kinh doanh được hạch toán vào mục thu nhập từ hoạt động liên doanh liên kết. Bên nước ngoài nếu phát sinh lỗ được chia thì được kết chuyển số lỗ đó vào kết quả kinh doanh của các năm tiếp theo nhưng tối đa không quá 5 năm kể từ năm phát sinh lỗ.

2. Căn cứ qui định tại Luật thuế TNDN và các văn bản hướng dẫn thi hành, trường hợp dây chuyền cũ của doanh nghiệp đang có lãi, dây chuyền mới năm đầu tiên đầu tư bị lỗ, tổng hợp lại doanh nghiệp bị lỗ thì không phải nộp thuế TNDN.

3. Căn cứ qui định tại Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2004: Kể từ ngày 1/1/2004 nhà đầu tư nước ngoài dùng tiền lãi để tái đầu tư tại Việt Nam thì không được hoàn thuế TNDN do tái đầu tư. Phần lợi nhuận tăng thêm từ việc đầu tư sẽ được miễn, giảm thuế TNDN theo chế độ ưu đãi đầu tư.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục thuế tỉnh Nam Định;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT(2b), ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3786/TCT-ĐTNN ngày 26/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.399

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!