Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 377/BVHTTDL-VP vướng mắc thủ tục thông quan nhập khẩu văn hóa phẩm là phim có hợp đồng mua bán hàng hóa (mậu dịch) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 377/BVHTTDL-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Lê Khánh Hải
Ngày ban hành: 30/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 377/BVHTTDL-VP
V/v vướng mắc thủ tục thông quan nhập khẩu văn hóa phẩm là phim có hợp đồng mua bán hàng hóa (mậu dịch)

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Hiện nay một số doanh nghiệp gặp vướng mắc về thông quan khi nhập khẩu văn hóa phẩm là phim có hợp đồng mua bán hàng hóa do khoản 2.2 Mục II Phần C tại Thông tư số 48/2006/TT-BVHTT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa Quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài đã được sửa đổi, bổ sung bằng điểm 4 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/06/2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thông quan nhập khẩu văn hóa phẩm là phim có hợp đồng mua bán hàng hóa như sau:

Đối với văn hóa phẩm nhập khẩu là phim có hợp đồng mua bán hàng hóa, văn bản cho phép nhập khẩu văn hóa phẩm (kinh doanh hoặc không kinh doanh theo mục đích xin nhập) của Phòng Quản lý xuất nhập văn hóa phẩm - Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ sở để cơ quan Hải quan giải quyết thủ tục thông quan cho doanh nghiệp. Văn bản cho phép nhập khẩu văn hóa phẩm không có giá trị trong việc tính thuế nhập khẩu của cơ quan Hải quan.

Doanh nghiệp phải thực hiện việc phổ biến phim theo quy định của Luật Điện ảnh và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với các trường hợp nhập khẩu phim đã có quyết định cho phép phổ biến của Cục Điện ảnh hoặc Đài truyền hình, quyết định cho phép phổ biến là cơ sở để cơ quan Hải quan làm thủ tục thông quan cho doanh nghiệp.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để Tổng cục Hải quan và Hải quan các tỉnh/thành phố được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Cục Điện ảnh;
- Các Sở VHTTDL các tỉnh/thành;
- Cục Hải quan các tỉnh/thành;
- Các doanh nghiệp nhập khẩu phim;
- Lưu: VT, VP(VHP), LN(130).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Khánh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 377/BVHTTDL-VP vướng mắc thủ tục thông quan nhập khẩu văn hóa phẩm là phim có hợp đồng mua bán hàng hóa (mậu dịch) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.597

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.35.159