Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3741/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3741/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3741/TCHQ-KTTT
V/v thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty TNHH LIFTEC Việt Nam
(Tầng 5, 92 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2009-HN-TC-038/CV ngày 01/6/2009 của Công ty TNHH LIFTEC Việt Nam về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 18/2009/TT-BTC ngày 30/1/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi và Thông tư số 91/2009/TT-BTC ngày 12/05/2009 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Quyết định số 16/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ, thì: mặt hàng cần trục tháp, thuộc mã số 8426.20.00.00 và mặt hàng tời nâng kiểu thùng, thuộc mã số 8428.10.90.00, được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT (áp dụng đối với các tờ khai hải quan từ ngày 01/02/2009 đến hết ngày 31/12/2009)

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH LIFTEC Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Nguyễn Hải Trang  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3741/TCHQ-KTTT về việc thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.119

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.178.91