Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3740/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Thuận An do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3740/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3740/TCHQ-KTTT
V/v thuế NK Dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trả lời công văn số 401/CHQTTH-NV ngày 25/5/2009 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thuế nhập khẩu Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Thuận An, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của Dự án khuyến khích đầu tư quy định Phụ lục I hoặc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ thì được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp Dự án đầu tư của Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Thuận An theo báo cáo của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, Dự án này thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đối chiếu với quy định trên thì Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Thuận An được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 100 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính. Công ty phải nộp đầy đủ hồ sơ để đăng ký hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan Hải quan theo quy định tại Điều 101 Thông tư số 79/2009/TT-BTC.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế được biết, thực hiện./

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG   
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3740/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu Dự án đầu tư Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng biển Thuận An do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.33.139