Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3739/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng 01 xe ô tô Nissan Terrono của Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Kạn cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu di tích lịch sự Pắc Bó – Cao Bằng

Số hiệu: 3739/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3739/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục chuyển nhượng xe ôtô

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Tỉnh Cao Bằng

Trả lời công văn số 439/CHQCB-NV ngày 21/07/2006 của Cục Hải quan Cao Bằng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo về việc nhượng 01 xe ô tô Nissan Terrono của Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Kạn (nhập khẩu theo loại hình viện trợ không hoàn lại) cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu di tích lịch sự Pắc Bó – Cao Bằng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Về thủ tục chuyển nhượng: Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì hàng hóa nhập khẩu đã được miễn thuế, xét miễn thuế nhưng sau đó sử dụng vào Mục đích khác với Mục đích đã được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải kê khai nộp thuế, trừ trường hợp chuyển nhượng cho đối tượng thuộc diện được miễn thuế hoặc xét miễn thuế theo quy định hiện hành.

- Về đối tượng làm thủ tục chuyển nhượng xe: Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Kạn là đơn vị được Bộ Tài chính cho phép nhập khẩu miễn thuế xe ô tô theo loại hình viện trợ không hoàn lại, do vậy khi chuyển nhượng xe thì Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Kạn là đơn vị làm thủ tục chuyển nhượng.

- Về chính sách thuế, căn cứ:

+ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

+ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT và Thông tư số 62/2004/TT-BTC ngày 24/06/2004 hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo danh Mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

+ Thông tư số 119/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành luật thuế TTĐB và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TTĐB. Thông tư số 15/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 56/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ sửa đổi bổ sung các Nghị định quy định chi Tiết thi hành Luật thuế TTĐB và luật thuế GTGT.

Đề nghị Cục Hải quan Cao Bằng căn cứ vào kết quả kiểm tra cụ thể hàng hóa hồ sơ nhập khẩu quy định tại các văn bản trên để xác định cụ thể các sắc thuế phải truy thu (nếu có).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Cao Bằng thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3739/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chuyển nhượng 01 xe ô tô Nissan Terrono của Dự án phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Kạn cho Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu di tích lịch sự Pắc Bó – Cao Bằng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.208
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.97.49