Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3736/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3736/TCHQ-KTTT
V/v ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty CP Vĩnh Thành.
(Thôn Phan Bối – Xã Dị Sứ - Mỹ Hào – Hưng Yên)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 88/CV-VT ngày 03/06/2009 của Công ty CP Vĩnh Thành về việc xin hưởng ân hạn thuế theo quy định đối với hàng nhập khẩu sản xuất xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 3, điểm 4 Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 thì:

- Thời hạn nộp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu là 275 ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Để được áp dụng thời hạn nộp thuế này, người nộp thuế phải đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

+ Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là 365 ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, không nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;

+ Được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Trường hợp không đáp ứng một trong hai điều kiện trên thì người nộp thuế phải nộp thuế trước khi nhận hàng.

Đối chiếu với trường hợp cụ thể của Công ty thì nếu Công ty có hoạt động xuất nhập khẩu đủ 365 ngày trở lên tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan mà không có hành vi gian lận, trốn thuế, không nợ tiền thuế quá hạn, tiền phạt thì được hưởng ân hạn thuế theo quy định đối với các lô hàng nhập khẩu tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Vĩnh Thành biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (03).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3736/TCHQ-KTTT ngày 26/06/2009 về việc hạn thuế theo quy định đối với hàng nhập khẩu sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.377

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!