Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3734/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc khi thực hiện Nghị định 88/2002/NĐ-CP

Số hiệu: 3734/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 17/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3734/TCHQ-GSQL
V/v: Vướng mắc khi thực hiện NĐ 88

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 2308/CHQ-NV ngày 18/7/2006 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ghi tại trích yếu, sau khi trao đổi với Bộ Văn hóa - Thông tin, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nghị định số 88/2002/NĐ-CP ngày 07/11/2002 của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 36/TT-BVHTT ngày 24/12/2002 của Bộ Văn hóa - Thông tin chỉ áp dụng đối với các loại văn hóa phẩm xuất, nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh.

Các loại tài liệu, catalogue đi kèm trang thiết bị, máy móc nhập khẩu (để hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn cách vận hành, sử dụng, bảo quản) trên cơ sở đã có văn bản đồng ý cho nhập thiết bị của các cơ quan có thẩm quyền, ngành Văn hóa Thông tin không cấp phép nhập khẩu.

Vậy, Tổng cục thông báo để Cục Hải quan tỉnh biết và thực hiện.

(Gửi kèm công văn số 3280/BVHTT-VP ngày 11/8/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin)./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP
 (để biết,  thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3734/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc khi thực hiện Nghị định 88/2002/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.746

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60