Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3733/TCHQ-KTTT về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng máy xúc nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3733/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 26/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3733/TCHQ-KTTT
V/v gia hạn nộp thuế GTGT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – TKV
(Số 1 Đào Duy Anh – Đống Đa – Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 0916/VTTC-KTTC ngày 09/6/2009 của Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại - TKV về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng máy xúc nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm 1, Điều 2 Thông tư số 85/2009/TT-BTC ngày 28/4/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp, thì: hàng nhập khẩu là máy móc, thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT đến 180 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan và áp dụng đối với các tờ khai nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 01/05/2009 đến hết ngày 31/12/2009.

Trường hợp Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – TKV nhập khẩu 03 máy xúc thủy lực gầu ngược dung tích gần 2,4 – 2,8 m3 theo tờ khai số 1426/NKD ngày 13/05/2009 để tạo tài sản cố định cho Công ty Cổ phần Alumin Nhân Cơ – TKV, nếu thuộc loại trong nước chưa sản xuất thì được gia hạn nộp thuế GTGT đến 180 ngày.

Để được gia hạn nộp thuế GTGT, Công ty phải xuất trình cho Cơ quan Hải quan các hồ sơ quy định tại Điểm 2, Điều 2 Thông tư số 85/2009/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – TKV được biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được xem xét giải quyết cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);
- Lưu: VT,  KTTT (3b).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ-XNK
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3733/TCHQ-KTTT về việc gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng máy xúc nhập khẩu tạo tài sản cố định của doanh nghiệp do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.227