Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3727/TCHQ-TCCB năm 2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng Biển tên công chức Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3727/TCHQ-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3727/TCHQ-TCCB
V/v hướng dẫn quản lý, sử dụng Bin tên công chức Hải quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan đã cấp phát Biển tên công chức Hải quan cho các đơn vị. Đ quản lý, sử dụng Biển tên công chức Hải quan trong ngành Hải quan, Tng cục hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Mu Biển tên công chức Hải quan:

Hình chữ nhật, rộng 20 mm, dài 70 mm, dày 1,2 mm.

1.1. Mặt trước Biển tên (nhìn trực diện), in nội dung các thông tin:

- Bên trái, có biểu tượng Hải quan hình tròn, có đường kính 17 mm, nền màu xanh nước biển; bên trong có hình lá chắn nền màu đỏ; trong hình lá chắn phía trên có ngôi sao 5 cánh màu vàng; ở giữa có hình lồng chìa khóa, mỏ neo, cánh én đều là màu vàng; phía trên có hàng chữ in hoa HẢI QUAN VIỆT NAM màu vàng; phía dưới có hàng chữ Hải quan Việt Nam được viết bng tiếng Anh in hoa VIET NAM CUSTOMS màu vàng; bên cạnh của hình tròn ngoài có 2 cành vạn tuế màu vàng; ngoài cùng của biểu tượng có đường viền màu đỏ.

- Bên phải, có 2 dòng chữ, số màu trắng, trên nền màu xanh nước biển:

+ Dòng phía trên là họ đệm tên của công chức theo phông chữ in hoa, kích thước chữ: chiều cao 5 mm; chiều rộng: 2,8 mm (trường hợp, tên công chức không có đệm), 2 mm (trường hợp, tên công chức có đệm).

+ Dòng phía dưới là số hiệu công chức theo phông chữ in hoa, kích thước: chiều cao 3 mm, chiều rộng 2 mm.

1.2. Mặt sau Biển tên: có gắn khóa cài đeo Biển tên bằng kim loại.

Mu Biển tên công chức Hải quan được minh họa dưới đây:

2. Đi tượng đưc cấp và sử dụng Biển tên công chức Hải quan:

Bao gồm, cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trong ngành Hải quan.

3. Quản lý, sử dụng Biển tên công chức Hải quan:

3.1. Quản lý Biển tên công chức Hải quan: Tổng cục Hải quan thống nhất quản lý Bin tên công chức Hải quan trong toàn ngành Hải quan.

3.2. Sử dụng Biển tên công chức Hải quan:

- Biển tên công chức Hải quan được Tổng cục cấp cho các đơn vị để các đơn vị cp cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình.

- Biển tên công chức Hải quan chỉ được đeo trên áo trang phục Hải quan để cán bộ, công chức, viên chức Hải quan quản lý, sử dụng khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

- Vị trí đeo Biển tên công chức Hải quan:

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức Hải quan Nam: đeo trước ngực bên trái, chính giữa phía trên mép túi áo ngực (mép dưới Biển tên công chức Hải quan trùng sát với mép trên np túi áo).

+ Đi với cán bộ, công chức, viên chức Hải quan Nữ: đeo trước ngực bên trái, ngang với khuy áo đầu tiên, chính giữa khoảng cách giữa khuy áo đầu tiên với đường may phía trong tay áo.

3.3. Trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức Hải quan trong việc quản lý và sử dụng Bin tên công chức Hải quan:

- Chỉ được đeo trên áo trang phục Hải quan và đeo đúng vị trí quy định; phải đeo Bin tên khi thi hành nhiệm vụ, công vụ; tuyệt đi không được cho mượn Biển tên của mình dưới bất kỳ hình thức nào.

- Quản lý, giữ gìn Biển tên cẩn thận, không làm cong vênh, mất mát, thất lạc để bảo đảm Biển tên được sử dụng lâu dài.

- Khi Biển tên bị hỏng hoặc làm mất, thất lạc phải báo cáo và giải trình với Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp để có biện pháp truy tìm, xử lý phù hợp. Đồng thời đ nghị đơn vị cấp đổi lại Biển tên.

- Cán bộ, công chức, viên chức Hải quan được điều động, luân chuyển đến đơn vị khác trong Ngành (từ Tổng cục đến Hải quan địa phương và ngược lại, giữa Hải quan địa phương với nhau) phi tr lại Biển tên cho đơn vị cũ; đồng thời đề nghị đơn vị mới cấp Biển tên để sử dụng.

- Trước khi cán bộ, công chức, viên chức Hải quan nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyn công tác ra khỏi ngành Hải quan, bị kỷ luật buộc thôi việc, phải nộp lại Biển tên cho đơn vị. Trường hợp nghỉ hưu, nếu cn giữ Biển tên của mình làm kỷ niệm được giữ lại sau khi đơn vị đã đột lỗ trên Biển tên.

3.4. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan:

- Quán triệt, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình thực hiện nghiêm túc việc quản lý, sử dụng Biển tên công chức Hải quan tại hướng dẫn.

- Lập sổ thống kê, theo dõi việc nhận Biển tên công chức Hải quan từ Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ - Quản trị) và cấp Biển tên cho cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị mình, bảo đảm chặt chẽ.

- Cán bộ, công chức, viên chức s dụng Biển tên không đúng mục đích, làm mất, thất lạc hoặc Biển tên bị hỏng thì yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức đó làm báo cáo, giải trình và căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả xảy ra để xem xét, x lý theo quy định của Luật cán bộ, công chức; đồng thời báo cáo, đề nghị Tổng cục (Vụ Tài vụ - Quản trị) cp lại Bin tên cho các trường hợp trên.

- Thu hồi Biển tên công chức Hải quan đối với các trường hợp sử dụng không đúng mục đích, nghỉ hưu, nghỉ việc, điều động, luân chuyển, chuyển công tác ra khỏi đơn vị mình. Nếu cán bộ, công chức, viên chức Hải quan nghỉ hưu có nhu cầu giữ Biển tên làm kỷ niệm thì Biển tên đó đơn vị phải đột lỗ (đột l ở góc phía dưới bên phải Biển tên).

- Phản ánh, kiến nghị với Tổng cục Hải quan (Vụ Tài vụ - Quản trị) liên quan đến cấp phát (cấp mi, cấp bổ sung, cấp lại) Biển tên công chức Hải quan hoặc những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Triển khai, tổ chức thực hiện:

4.1. Vụ Tài vụ - Quản trị có trách nhiệm: Tham mưu, giúp Lãnh đạo Tổng cục thng nht quản lý Bin tên công chức Hải quan trong toàn ngành Hải quan như:

- Quy định hoặc sửa đổi, bổ sung thiết kế mẫu, chất liệu, nội dung Biển tên công chức Hải quan.

- Xây dựng dự toán, đu thầu, cấp phát (cấp phát mới, cấp phát bổ sung), quyết toán Biển tên công chức Hải quan trong toàn ngành Hải quan.

- Theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến Biển tên và sử dụng Biển tên công chức Hải quan trong toàn ngành Hải quan.

- Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ trong việc hướng dẫn quản lý, sử dụng Biển tên công chức Hải quan trong ngành Hải quan.

4.2. Vụ Tổ chức cán bộ, có trách nhiệm: chủ trì, phối hp với Vụ Tài vụ - Quản trị:

- Tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục có hướng dẫn thống nhất việc quản lý, sử dụng Biển tên công chức Hi quan trong ngành Hải quan.

- Tổng hợp những vướng mắc, khó khăn của các đơn vị trong việc thực hiện quản lý, sử dụng Bin tên công chức Hải quan để nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung hướng dẫn cho phù hợp.

- Kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh những cá nhân, đơn vị chấp hành không nghiêm túc hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại Văn bản này.

4.3. Biển tên công chức Hải quan, trước mắt Tổng cục cấp để cán bộ, công chức, viên chức Hải quan sử dụng khi thi hành nhiệm vụ, công vụ.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB - Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCHQ (để b/c);
- Vụ TVQT-TCHQ;
- Lưu: VT, TCCB (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3727/TCHQ-TCCB năm 2013 hướng dẫn quản lý, sử dụng Biển tên công chức Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.234

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199