Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Số hiệu: 3726/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3726/TCHQ-CCHĐH
V/v vướng mắc thực hiện thủ tục HQĐT đối với hàng hóa XK, NK tại chỗ

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Phúc đáp công văn số 1472/HQBD-TTDL ngày 23/4/2013 của Cục Hải quan Bình Dương về việc vướng mắc liên quan tới thời hạn khai báo đối với hàng hóa xuất khẩu tại chỗ khi thực hiện Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012, Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 47 Thông tư 196/2012/TT-BTC, Tổng cục Hải quan xử lý theo hướng áp dụng quản lý rủi ro đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ để tránh trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo đúng quy định trên gây khó khăn trong công tác giám sát, quản lý.

Ban Cải cách hiện đại hóa thông báo cho Cục Hải quan Bình Dương được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT&TKHQ (để biết);
- Ban QLRR (để phối hợp);
- Lưu: VT, CCHĐH (03b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3726/TCHQ-CCHĐH năm 2013 vướng mắc thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu tại chỗ do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.504

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.56.104