Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3724/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3724/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 05/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 3724/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh.

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa M&C
(290/18 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 45/CVMC ngày 22/7/2008 của Công ty TNHH Giao nhận hàng hóa M&C về thủ tục hải quan đối với mặt hàng là Khỉ sống quá cảnh qua lãnh thổ đất liền Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam được quy định tại Điều 19 Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.

2. Căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 20 Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 10/8/2006 của Chính phủ thì việc vận chuyển quá cảnh mẫu vật là động vật hoang dã còn sống (thuộc danh mục Cites) qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải được cơ quan Cites Việt Nam xác nhận bằng văn bản.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi Công ty dự kiến làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ: tỉnh Tây Ninh, TP Hồ Chí Minh (để t/hiện);
- Lưu: VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3724/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.943

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.30.155