Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3720/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế đối với lô hàng xuất khẩu nhưng không đạt chất lượng phải nhập khẩu trở lại

Số hiệu: 3720/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3720/TCHQ-KTTT
V/v: Xử lý thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Công ty TNHH  cơ khí Sói Đất

Trả lời công văn số 0607-01/TCHQ/SĐ ngày 28/7/2006 của Công ty TNHH Cơ khí Sói Đất về việc miễn thuế đối với lô hàng xuất khẩu nhưng không đạt chất lượng phải nhập khẩu trở lại. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2, mục I, phần E Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính; thì:

Trường hợp đề nghị xem xét miễn thuế nhập khẩu lô hàng "Đế nhôm ép cao su" đã xuất khẩu nhưng không đạt chất lượng buộc phải nhập khẩu để sửa chữa thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hải quan địa phương.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty TNHH Cơ khí Sói Đất được biết và liên hệ với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết cụ thể.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQTP.HCM (để t/h);
- Lưu: VP, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3720/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc miễn thuế đối với lô hàng xuất khẩu nhưng không đạt chất lượng phải nhập khẩu trở lại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.213
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.176.125