Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 372/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc về khai bổ sung hồ sơ hải quan do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Số hiệu: 372/TCHQ-CCHĐH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cải cách Hiện đại hóa Người ký: Trần Quốc Định
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH HIỆN ĐẠI HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 372/TCHQ-CCHĐH
V/v xử lý vướng mắc về khai bổ sung hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Công ty cổ phần Dệt May Huế.
(Địa chỉ: Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế).

 

Phúc đáp công văn số 1180/CPDMH-KH ngày 19/12/2012 của Công ty cổ phần Dệt May Huế và công văn số 1010/HQTTH-NV ngày 12/12/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị sửa số lượng hàng xuất. Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Các trường hợp được sửa chữa tờ khai, khai bổ sung được quy định tại Khoản 1, Điều 10; thủ tục sửa chữa, khai bổ sung được quy định tại Khoản 3, Khoản 4, Điều 10; thẩm quyền sửa chữa, khai bổ sung được quy định tại Khoản 5, Điều 10 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế (Chi cục Hải quan Thủy An) căn cứ theo các quy định trên và hồ sơ đề nghị xin sửa chữa, khai bổ sung của Công ty cổ phần Dệt May Huế để xem xét và quyết định

Ban Cải cách hiện đại hóa - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, Công ty cổ phần Dệt May Huế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL, Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, CCHĐH (3b).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 372/TCHQ-CCHĐH xử lý vướng mắc về khai bổ sung hồ sơ hải quan do Ban Cải cách hiện đại hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.375

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172