Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3712/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 16/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3712/TCHQ-KTTT
V/v: xem xét tiền phạt chậm nộp

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0107-06 ngày 18/7/2006 của Công ty TNHH thực phẩm Amanda xin được miễn tiền phạt chậm nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty TNHH thực phẩm Amanda hiện Công ty còn nợ phạt chậm nộp thuế tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh số tiền: 1.676.570.818 đồng. Đây là số tiền phạt chậm nộp phát sinh từ các tờ khai nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày và nợ phạt chậm nộp phát sinh từ các tờ khai nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu được áp dụng thời hạn nộp thuế 30 ngày nhưng Công ty đã thực xuất khẩu sản phẩm trong thời hạn 275 ngày kể từ ngày nhập khẩu nguyên liệu.

Để có cơ sở xem xét đề nghị của Công ty, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo rõ số nợ phạt, nguyên nhân áp dụng thời hạn nộp thuế 30 ngày đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty, thực tế việc thanh khoản số nguyên liệu nhập khẩu đã áp dụng thời hạn nộp thuế 30 ngày và có ý kiến đề xuất xử lý về Tổng cục Hải quan trước ngày 22/8/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3712/TCHQ-KTTT ngày 16/08/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xin được miễn tiền phạt chậm nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.404

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!