Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 371/TCHQ-TXNK bổ sung hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 371/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hoàng Tuấn
Ngày ban hành: 15/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 371/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP may xuất khẩu Huế.
(Địa chỉ: Số 39 Phan Đình Phùng - TP Huế)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 22/CV-CT ngày 12/12/2012 của Công ty CP may xuất khẩu Huế về việc xóa nợ thuế nhập khẩu số tiền 52.920.000 đồng tại Cục Hải quan Thừa Thiên huế. Về việc này, ngày 2/3/2011 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 881/TCHQ-TXNK đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ theo quy định tại Điểm d Điều 9 Mục III Thông tư 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính tuy nhiên Công ty gửi hồ sơ chưa đầy đủ. Để có cơ sở xem xét đề nghị của Công ty, đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ còn thiếu sau:

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp (photocopy đóng dấu sao y của doanh nghiệp);

- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp (photocopy đóng dấu sao y của doanh nghiệp);

- Chi tiết các khoản nợ phải trả tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (photocopy đóng dấu sao y của doanh nghiệp).

Hồ sơ bổ sung đề nghị Công ty gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 20/1/2013.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP may xuất khẩu Huế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TT - Huế (để phối hợp);
- Lưu: VT, TXNK (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 371/TCHQ-TXNK bổ sung hồ sơ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.513
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234