Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3707/TCHQ-GSQL năm 2017 về chấn chỉnh hoạt động nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3707/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3707/TCHQ-GSQL
V/v chn chỉnh hoạt động nghiệp vụ hải quan.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; liên quan đến đánh giá cải cách hành chính hải quan, báo cáo có phản ánh một số khó khăn trong việc thực hiện thủ tục thông quan của doanh nghiệp. Trong đó, tại khâu chuẩn bị hồ sơ và khai báo hải quan, 16% doanh nghiệp được khảo sát cho biết cán bộ công chức hải quan không hướng dẫn đầy đủ, tận tình, 13% doanh nghiệp cho biết bị yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ ngoài quy định; tại khâu kiểm tra hồ sơ, 28% doanh nghiệp cho biết bị yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ ngoài quy định; tại khâu kiểm tra thực tế hàng hóa, 9% doanh nghiệp cho biết bị yêu cầu cung cấp thông tin, giấy tờ ngoài quy định và cán bộ hải quan chưa hướng dẫn đy đủ, tận tình cho doanh nghiệp.

Đ chấm dứt tình trạng nêu trên, góp phần phấn đấu giảm thời gian thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu xuống 70 giờ, hàng hóa nhập khẩu xuống 90 giờ theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đồng chí Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện:

1. Bố trí cán bộ công chức có kinh nghiệm, trình độ hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan; Việc giải đáp hướng dẫn được lập thành Phiếu hướng dẫn theo mẫu ban hành kèm công văn này để làm căn cứ thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan.

2. Không yêu cầu người khai hải quan phải nộp/xuất trình các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan ngoài quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Trường hợp công chức hải quan từ chối tiếp nhận hồ sơ hoặc có yêu cầu bổ sung thêm chứng từ thì phải thực hiện thông báo cho người khai hải quan bằng “Chỉ thị của Hải quan”, cập nhật lý do không chấp nhận tại ô “cập nhật ý kiến của công chức xử lý” đối với trường hợp khai hải quan điện tử và lập Phiếu yêu cầu nghiệp vụ đối với trường hợp khai báo trên tờ khai hải quan giấy theo đúng quy trình thủ tục hải quan tại Quyết định số 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp phát hiện công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan nộp/xuất trình chứng từ không đúng quy định, Chi cục Hải quan thực hiện điều động, bố trí công chức lĩnh vực khác.

Tổng cục Hải quan thông báo và yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/cáo)
- TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/cáo);
- Vụ TCCB (để theo dõi);
- Ban CCHĐH (để biết);
- Phòng TM và CN VN VCCI (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

CỤC HẢI QUAN ……
CHI CỤC HẢI QUAN

-------

 

 

PHIẾU HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HẢI QUAN

I- DÀNH CHO NGƯỜI KHAI QUAN

1/ Tên công ty: ......................................................................................................................

2/ Địa chỉ: .............................................................................................................................

3/ Người đại diện: .................................................................................................................

4/ Nội dung đề nghị hướng dẫn: ............................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

II- DÀNH CHO CÔNG CHỨC HẢI QUAN:

1/ Họ tên công chức hải quan: ...............................................................................................

2/ Nội dung hướng dẫn:

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

….., ngày     tháng …. năm 201...
Công chức hải quan
(ký, đóng dấu công chức)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3707/TCHQ-GSQL năm 2017 về chấn chỉnh hoạt động nghiệp vụ hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.057
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108