Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 37/UBND-KTTH về phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Số hiệu: 37/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Lê Thanh Cung
Ngày ban hành: 08/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 37/UBND-KTTH
V/v Phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử

Thủ Dầu Một, ngày 08 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

Cục Hải quan, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Công an, Cục thuế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Kho bạc, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Viễn thông, Đài Phát thanh – Truyền hình, Báo Bình Dương

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn số 16645/BTC-TCHQ ngày 24/11/2009 về việc phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử; Xét đề nghị của Cục Hải quan tại công văn số 3009/HQBD-HQĐT ngày 23/12/2009 và công văn số 3615/HQBD-HQĐT ngày 30/12/2009 về việc triển khai thủ tục hải quan điện tử; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh với chức năng và nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Cục Hải quan trong quá trình triển khai thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên địa bàn tỉnh, cụ thể.

- Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Cục Thuế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Công an và các đơn vị có liên quan của tỉnh quản lý và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp tham gia thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử. Phối hợp, hỗ trợ Cục Hải quan trong việc tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử, đảm bảo các quyền của doanh nghiệp đã được quy định tại Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg ngày 20/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm thủ tục hải quan điện tử, Quyết định số 103/2009/QĐ-TTg ngày 12/08/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 149/2005/QĐ-TTg và Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử.

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Kho bạc chỉ đạo các ngân hàng thương mại, Kho bạc các huyện, thị có trách nhiệm quản lý, theo dõi thu nộp các khoản thuế, lệ phí và các khoản thu khác liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu.

- Viễn thông Bình Dương phối hợp cho thuê, lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền viễn thông phục vụ thủ tục hải quan điện tử; đảm bảo vận hành tốt; đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu trên đường truyền.

- Báo Bình Dương, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Dương và các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ, phối hợp thông tin tuyên truyền cho cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan liên quan hiểu rõ ý nghĩa, mục đích về việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

2. Cục Hải quan Bình Dương có trách nhiệm chủ động thông báo kế hoạch triển khai thí điểm thủ tục hải quan điện tử cho các Sở, ban, ngành, doanh nghiệp, trên địa bàn tỉnh biết để phối hợp thực hiện, đồng thời nghiên cứu kịp thời đề xuất Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích, ưu đãi và biểu dương các doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử trên địa bàn tỉnh.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính
- TTTU, TTHĐND;
- CT, PCT;
- Như trên;
- LĐVP, Lg, TH;
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Cung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 37/UBND-KTTH về phối hợp và hỗ trợ thực hiện thủ tục hải quan điện tử do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.817
DMCA.com Protection Status

IP: 54.91.41.87