Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 37/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế linh kiện máy vi tính NK

Số hiệu: 37/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 03/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 37/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế linh kiện máy vi tính NK

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan tiếp tục nhận được công văn số 0711/KNHQ ngày 07/11/2006 của Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Vân khiếu nại việc áp giá tính thuế đối với mặt hàng linh kiện máy tính nhập khẩu tại tờ khai số 9147/NKD/SB ngày 29/5/2003. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tại công văn số 3881/TCHQ-KTTT ngày 24/8/2006, Tổng cục Hải quan đã hướng dẫn Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xác định lại giá tính thuế đối với lô hàng linh kiện máy tính nhập khẩu tại tờ khai số 9147/NKD/SB ngày 29/5/2003 nêu trên theo nguyên tắc: Xác định giá tính thuế theo từng linh kiện, phù hợp với hàng thực nhập, không xác định giá tính thuế theo bộ linh kiện hoàn chỉnh, giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp.

2. Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ khiếu nại do doanh nghiệp gửi kèm thì nội dung giải quyết khiếu nại của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 3395/HQTP.GTT ngày 12/10/2006 là chưa phù hợp với nội dung chỉ đạo của Tổng cục Hải quan cụ thể: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh vẫn xác định giá tính thuế trên cơ sở giá máy vi tính trừ đi một số bộ phận, thiết bị không nhập, không xác định giá theo từng linh kiện thực nhập như chỉ đạo của Tổng cục Hải quan.

Để giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh liên hệ, làm việc trực tiếp với doanh nghiệp và xác định giá tính thuế đối với mặt hàng linh kiện máy tính nhập khẩu tại tờ khai số 9147/NKD/SB ngày 29/5/2003 theo đúng chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn số 3881/TCHQ-KTTT ngày 24/8/2006.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

  Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 37/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế linh kiện máy vi tính NK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.247
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40