Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3689/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3689/TCT-DNK
V/v: thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

Công ty cổ phần thiết bị thương mại Hà Nội - Sài Gòn
(Đ/C: Số 94 Nguyễn Phi Khanh - Q.1 - Tp.Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 14.09.05/CV ngày 14/9/2005 của Công ty Cổ phần thiết bị thương mại Hà Nội - Sài Gòn hỏi về thuế suất thuế GTGT của một số mặt hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 2.5, Mục II, Phần B Thông tư số 120/2003TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì:

- Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập là các loại mô hình, hình vẽ, thước kẻ, bảng, phấn, compa dùng để giảng dạy, học tập và các lọai thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%. Các lọai thiết bị khác dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm nhưng cũng có thể sử dụng trong các lĩnh vực khác áp dụng thuế suất thuế GTGT theo từng mặt hàng được quy định trong Biểu thuế suất thuế GTGT theo danh mục biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 62/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Trường hợp Công ty đã xuất hóa đơn GTGT giao cho khách hàng theo hợp đồng ghi thuế suất 5% chung cho cả lô hàng, Công ty phải tách riêng các hàng hóa có thuế suất 10% để tính lại số thuế GTGT đầu ra và lập hóa đơn điều chỉnh theo thuế suất mới. Nếu Công ty không tính lại, cơ quan thuế sẽ áp dụng mức thuế suất 10% cho cả lô hàng.

- Đối với thuế suất thuế GTGT các dụng cụ, thiết bị dạy học tối thiểu lớp 4, lớp 9, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT. TP Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3689/TCT-DNK ngày 19/10/2005 của Tổng cục Thuế về thuế suất thuế GTGT của một số mặt hàng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.591

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!