Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3682/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 18/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3682/TCT-PCCS
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2005

Kính gửi

Công ty TNHH Sơn Tùng Lâm
(Địa chỉ: 787 Nguyễn Tam Trinh-Hoàng Mai-Hà Nội)

Về nội dung câu hỏi/kiến nghị của Công ty TNHH Sơn Tùng Lâm nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi 1: Thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu, doanh nghiệp không cập nhật thông tin, nên kê khai vào ngày khai báo trên tờ khai hải quan; 25 ngày sau đóng thuế XNK và GTGT khâu nhập khẩu đầy đủ, không kê khai trùng; Vậy có bị truy thu và phạt khoản thuế kê nhầm hay không?

Trả lời: Tại điểm 3 mục II phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; quy định: “cơ sở kinh doanh, người nhập khẩu có nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT phải kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT theo từng lần nhập khẩu cùng với việc kê khai thuế nhập khẩu với cơ quan Hải quan thu thuế nhập khẩu”. điểm 2 mục I phần E Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính cũng quy định “Nộp chậm tiền thuế hoặc tiền phạt ghi trong thông báo thuế, lệnh thu thuế hoặc quyết định xử phạt, thì ngoài việc phải nộp đủ số thuế hoặc phạt theo Luật định, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp”.

Theo hướng dẫn trên, đề nghị Công ty nghiên cứu chế độ quy định và áp dụng đối với trường hợp của Công ty. Trong trường hợp có vướng mắc đề nghị phản ánh chi tiết hơn nội dung vụ việc để Tổng cục Thuế hướng dẫn cụ thể.

Câu hỏi 2: Theo Thông tư 128 thì chi phí đào tạo cán bộ phục vụ cho kinh doanh thì được tính vào chi phí hợp lý theo chế độ quy định. Nhưng dịch vụ đào tạo không phải chịu thuế GTGT và các cơ sở đào tạo chỉ có phiếu thu (không phải do Bộ Tài chính phát hành). Vậy thế nào là chế độ quy định? phiếu thu như trên có hợp lệ không?

Trả lời: Tại điểm 4 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế trong đó có hướng dẫn: “chi phí cho đào tạo lao động theo chế độ quy định”. Khoản chi này phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Cơ sở đào tạo không xuất hóa đơn GTGT cho Công ty mà chỉ có phiếu thu tiền dịch vụ đào tạo, phiếu thu này là chứng từ kế toán phải đảm bảo theo quy định về mẫu phiếu thu quy định tại Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT ngày 01/11/1995 về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp và được hạch toán vào chi phí.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Sơn Tùng Lâm được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục thuế thành phố Hà Nội;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT(2b), PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3682/TCT-PCCS ngày 18/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.326

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!