Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3665/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 09/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3665/TCHQ-KTTT
V/v: Trị giá tính thuế sợi tổng hợp

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1766/HQTP.GTT ngày 9/6/2005 về giá tính thuế mặt hàng sợi tổng hợp do Nhật sản xuất. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, ngày 19/5/2005 Tổng cục đã ban hành công văn số 2217/TCHQ-KTTT hướng dẫn xác định trị giá tính thuế đối với các trường hợp: Quyết định giá ra sau nhưng áp dụng cho các lô hàng nhập khẩu trước. Để giải quyết triệt để và dứt điểm vụ việc này, Tổng cục Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ hướng dẫn tại công văn số 2217 nêu trên để giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp “không hồi tố đối với các lô hàng đăng ký tờ khai trước thời điểm quyết định xây dựng giá bổ sung có hiệu lực”.

2/ Nếu trường hợp Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có đủ cơ sở khẳng định mức giá do doanh nghiệp khai báo thấp thì cần phối hợp với cơ quan thuế địa phương về giá hạch toán nguyên liệu để kiểm tra xử lý nếu doanh nghiệp cố tình trốn thuế.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), KTTT (3bản)

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 


 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3665/TCHQ-KTTT ngày 09/09/2005 của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế mặt hàng sợi tổng hợp do Nhật sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.356

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.91.5
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!