Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 366/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 16/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 366/TCHQ-KTTT
V/v hoàn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Trả lời công văn số 1517/HQBD-TGTT ngày 20 tháng 11 năm 2006 của Cục Hải quan Bình Dương về việc xem xét hoàn thuế cho các lô hàng sữa bột nhập khẩu của Công ty TNHH phân phối Tiên Tiến, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ:

- Nghị định 155/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ;

- Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp có sự nhầm lẫn trong kê khai, tính thuế, nộp thuế thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn 365 ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn. Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký tờ khai Hải quan có trách nhiệm làm thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Để giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp, yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương kiểm tra hồ sơ gốc các lô hàng sữa bột nhập khẩu và các tài liệu có liên quan. Nếu đủ căn cứ để kết luận công ty đã trả thừa tiền mua hàng nhập khẩu cho phía nước ngoài dẫn đến việc làm tăng số thuế nhập khẩu thì tiến hành tính lại thuế nhập khẩu trên giá thực tế đã thanh toán và làm các thủ tục hoàn thuế cho doanh nghiệp theo đúng thẩm quyền và quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Bình Dương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 366/TCHQ-KTTT ngày 16/01/2007 về hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.301

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!