Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3657/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3657/TCHQ-KTTT

V/v: NK linh kiện ô tô dạng CKD từ
nhiều nguồn, nhiều chuyến khác nhau.

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 25/4/2005, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1546/TCHQ-KTTT hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện về việc nhập khẩu và tính thuế linh kiện ô tô dạng CKD do doanh nghiệp nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến khác nhau. Trong quá trình thực hiện, Tổng cục Hải quan có nhận được phản ảnh của một số doanh nghiệp, Hải quan địa phương và ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2012/BCKCN-TĐC, ngày 3/8/2005 về vướng mắc trong việc kiểm tra, xác nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với Danh mục bảng kê chi tiết bộ linh kiện ô tô dạng CKD của từng chủng lọai xe do doanh nghiệp nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến khác nhau, theo hướng dẫn tại điểm 1, công văn số 1546/TCHQ-KTTT.

Để tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động nhập khẩu và sản xuất, kinh doanh, tiếp theo công văn số 1546/TCHQ-KTTT, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc kiểm tra, xác nhận đối với Danh mục bảng kê chi tiết bộ linh kiện ô tô dạng CKD do doanh nghiệp khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến khác nhau, như sau:

Bộ linh kiện xe ô tô dạng CKD của từng chủng loại xe do doanh nghiệp nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến khác nhau phải đảm bảo theo đúng các tiêu chuẩn quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ; Doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của Danh mục bảng kê chi tiết linh kiện ô tô dạng CKD nhập khẩu. Trường hợp có nghi ngờ về tính chính xác, trung thực trong khai báo của doanh nghiệp, cơ quan Hải quan sẽ trưng cầu thẩm định (đối với Danh mục bộ linh kiện ô tô dạng CKD nhập khẩu) hoặc giám định (đối với bộ linh kiện ô tô dạng CKD đã về cửa khẩu) tại các cơ quan, tổ chức giám định do cơ quan Hải quan chỉ định.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ảnh về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn kịp thời.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo)
- Bộ Khoa học và Công nghệ
- Các doanh nghiệp sản xuất,
lắp ráp ô tô
- Lưu VT,KTTT (3)  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3657/TCHQ-KTTT ngày 08/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc NK linh kiện ô tô dạng CKD từ nhiều nguồn, nhiều chuyến khác nhau.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.907

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!