Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Số hiệu: 3655-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 16/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3655-TC/TCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 3655 TC/TCT NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi

 - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW,

 

Thực hiện ý kiến chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 533/KTTH ngày 30/01/1996 và côngvăn số 841/KTTH ngày 24/2/1996 của Chính phủ về việc triển khai Luật thuế tiêuthụ đặc biệt, Bộ Tài chính đã có công văn số 756 TC/TCT ngày 11/3/1996 hướngdẫn xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu. Sau khi có sự thốngnhất ý kiến của Tổng cục Hải quan tại công văn số 1554 TCHQ/KTTH ngày28/5/1996, Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung thêm như sau:

Đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện để được xử lý thuếtiêu thụ đặc biệt theo hướng dẫn tại công văn số 756 TC/TCT ngày 11/3/1996 củaBộ Tài chính, sẽ được tiếp tục xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt theo tinh thần côngvăn số 756 TC/TCT đối với các trường hợp sau:

1. Đối với các trường hợp mở L/C hoặc thanh toán tại cácNgân hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam thì phải có xác nhận của Ngân hàng nhà nướcViệt Nam (hoặc đại diện của Ngân hàng nước ngoài đó tại Việt Nam) là L/C và cácchứng từ thanh toán đó là đúng và hợp lệ.

2. Đối với các trường hợp chưa đáp ứng được điều kiện thanhtoán: - Thanh toán T.Tr, mở L/C và các hình thức thanh toán khác sau ngày31/12/1995 thì vận đơn hàng (Bill) phải ký trước ngày 01/01/1996. - Mở L/C mộtphần hoặc thanh toán T.Tr một phần hoặc đặt cọc một phần... trước ngày01/01/1996, phần còn lại thanh toán sau ngày 31/12/1995 thì Hợp đồng ký trướcngày 01/01/1996 phải ghi rõ hình thức thanh toán này và việc thanh toán phảiphù hợp với Hợp đồng đã ký.

3. Đối với trường hợp nhận hàng tại kho Ngoại quan thì hợpđồng và L/C hoặc các chứng từ thanh toán khác phải được ký trước ngày01/01/1996.

4. Đối với các trường hợp được Bộ Thương mại cấp kế hoạchnhập khẩu sau ngày 31/12/1995: Nếu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Côngvăn số 756 TC/TCT ngày 11/3/1996 của Bộ Tài chính và vận đơn hàng (Bill) kýtrước ngày 01/01/1996; hoặc đối với trường hợp đã ký hợp đồng và mở L/C hoặcthanh toán qua Ngân hàng trước ngày 01/01/1996, đồng thời đã có văn bản xinphép Bộ Thương mại nhập khẩu trước ngày 01/01/1996 thì cũng được xử lý thuếtiêu thụ đặc biệt theo tinh thần công văn số 756 TC/TCT ngày 11/3/1996 của BộTài chính.

Ngày ký vận đơn hàng (Bill) trong các quy định hướng dẫn củaBộ Tài chính được tính theo ngày ký vận đơn gốc ban đầu hoặc vận đơn chặng 1.

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc xử lý thuế tiêu thụ đặcbiệt đối với hàng nhập khẩu, mọi quy định khác vẫn thực hiện theo tinh thầncông văn số 756 TC/TCT ngày 11/3/1996. Trong quá trình thực hiện có gì vướngmắc, các cơ quan đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết cụ thể.

 

Vũ Mộng Giao

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.749
DMCA.com Protection Status